อัตราค่าบริการ


First slide
ขนาดบีทียู

(BTU)

ติดผนัง Wall Type

ราคา (บาท)

ตั้งแขวน Ceiling Type

ราคา (บาท)

สี่ทิศทาง Cassette Type

ราคา (บาท)

แบบอื่น ๆ Other

ราคา (บาท)

ขนาดไม่เกิน 24,000 600 800 1000 โปรดสอบถาม
24,001 - 35,000 700 900 1,200 โปรดสอบถาม
35,001 - 44,000 800 1,100 1,400 โปรดสอบถาม
44,001 - 60,000 - 1,500 1,600 โปรดสอบถาม
60,001 ขึ้นไป โปรดสอบถาม


First slide
ขนาดบีทียู

(BTU)

ติดผนัง Wall Type

ราคา (บาท)

ตั้งแขวน Ceiling Type

ราคา (บาท)

สี่ทิศทาง Cassette Type

ราคา (บาท)

แบบอื่น ๆ Other

ราคา (บาท)

ขนาดไม่เกิน 24,000 1,100 1,500 1,800 โปรดสอบถาม
24,001 - 35,000 1,300 1,700 2,200 โปรดสอบถาม
35,001 - 44,000 1,600 2,000 2,600 โปรดสอบถาม
44,001 - 60,000 - 2,800 3,000 โปรดสอบถาม
60,001 ขึ้นไป โปรดสอบถาม


First slide
ขนาดบีทียู

(BTU)

ติดผนัง Wall Type

ราคา (บาท)

ตั้งแขวน Ceiling Type

ราคา (บาท)

สี่ทิศทาง Cassette Type

ราคา (บาท)

แบบอื่น ๆ Other

ราคา (บาท)

ขนาดไม่เกิน 24,000 2,200 3,000 3,600 โปรดสอบถาม
24,001 - 35,000 2,600 3,400 4,400 โปรดสอบถาม
35,001 - 44,000 3,200 4,000 5,200 โปรดสอบถาม
44,001 - 60,000 - 5,200 6,000 โปรดสอบถาม
60,001 ขึ้นไป โปรดสอบถาม


ทะเบียนพาณิชย์

เลขทะเบียน 0135558021691

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้
5
เมื่อวาน
14
เดือนนี้
132
เดือนที่แล้ว
395
ปีนี้
2,721
ปีที่แล้ว
6,501